Krzysztof Sitarski

Poseł na sejm VIII kadencji, z wykształcenia inżynier podziemnej eksploatacji złóż, ukończył w 2002 studia inżynierskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, obecnie kończy studia MBA w Szkole Głównej Menedżerskiej Collegium Humanum w Warszawie. Rozpoczynał pracę jako górnik, następnie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego dozoru ruchu w kopalni. Jako osoba dozoru wyższego górniczego został powołany na stanowisko dyspozytora ruchu w Kopalni Węgla Kamiennego „Chwałowice” w Rybniku.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu rybnickim z pierwszego miejsca listy Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Kukiza. W Sejmie pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz był członkiem prezudium Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

W latach 2015–2017 reprezentował polski parlament w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W 2016 współtworzył stowarzyszenie Endecja i został jego pełnomocnikiem w województwie śląskim. Jest członkiem Europejskiej Partii Konserwatystów, gdzie biorąc udział w negocjacjach w wyniku których nie odbyła się niekorzystna dla Polski debata na temat stanu demokracji w Polsce. Autor poprawki nowelizacji do OZE podnoszącej współczynnik rabatu dla prosuementów w rozliczeniach ze sprzedawcą zobowiązanym. W obszarze jego zainterersowań w działalności parlamentarnej są niezależność i bezpieczeństwo energetyczne oraz wsparcie dla paliw alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu Polska Wodorowa. W roku 2016 zajął 8 miejsce w rankingu Wprost wśród najbardziej aktywnych i zaangażowanych posłów.

VIDEO

Zobacz zrealizowane przeze mnie projekty i inicjatywy oraz moje zobowiązania wyborcze.